Good Neighbors International Myanmar မွေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးေသာ ECCD Center (မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာင္) လြႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကို Good Neighbors International Myanmar ရံုးခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္၀င္ေက်းရြာမွ လူထုအေျချပဳဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။